JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

富山

  02 十月 (星期五) 03 十月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
富山 (富山) 29° 84° 17° 62° --% 29° 84° 17° 62° 30%
高冈 (富山) 28° 82° 16° 60° --% 28° 82° 16° 60° 30%