JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东京

  02 十月 (星期五) 03 十月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
东京 (东京) 28° 82° 16° 60° --% 28° 82° 16° 60° 10%
大岛 (东京) 25° 77° 18° 64° --% 25° 77° 18° 64° 10%
八丈岛 (东京) 26° 78° 21° 69° --% 26° 78° 21° 69° 10%
父岛 (东京) 31° 87° 26° 78° --% 31° 87° 26° 78° 50%