JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福冈

  07 三月 (星期天) 08 三月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
福冈 (福冈) 16° 60° 46° --% 16° 60° 46° 10%
北九州 (福冈) 15° 59° 42° --% 15° 59° 42° 10%
饭冢 (福冈) 15° 59° 37° --% 15° 59° 37° 10%
久留米 (福冈) 18° 64° 42° --% 18° 64° 42° 10%