JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


14° 57° / 46°
--%

鹿儿岛


18° 64° / 10° 50°
--%

那霸


23° 73° / 20° 68°
--%

长崎


14° 57° / 44°
--%

熊本


16° 60° / 44°
--%

大分


15° 59° / 44°
--%

宫崎


20° 68° / 10° 50°
--%

佐贺


15° 59° / 44°
--%

石垣岛


25° 77° / 22° 71°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  19 二月 (星期二) 20 二月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 21° 69° 16° 60° --% 21° 69° 16° 60° 40%
福冈 (福冈) 14° 57° 46° --% 14° 57° 46° 30%
北九州 (福冈) 13° 55° 44° --% 13° 55° 44° 30%
饭冢 (福冈) 13° 55° 41° --% 13° 55° 41° 30%
久留米 (福冈) 15° 59° 44° --% 15° 59° 44° 30%
大分 (大分) 15° 59° 44° --% 15° 59° 44° 30%
中津 (大分) 14° 57° 42° --% 14° 57° 42° 30%
日田 (大分) 16° 60° 41° --% 16° 60° 41° 30%
佐伯 (大分) 16° 60° 46° --% 16° 60° 46° 30%
长崎 (长崎) 14° 57° 44° --% 14° 57° 44° 30%
佐世保 (长崎) 14° 57° 46° --% 14° 57° 46° 30%
严原 (长崎) 13° 55° 42° --% 13° 55° 42° 20%
福江 (长崎) 13° 55° 46° --% 13° 55° 46° 30%
佐贺 (佐贺) 15° 59° 44° --% 15° 59° 44° 30%
伊万里 (佐贺) 13° 55° 41° --% 13° 55° 41° 30%
熊本 (熊本) 16° 60° 44° --% 16° 60° 44° 30%
阿苏乙姬 (熊本) 13° 55° 35° --% 13° 55° 35° 30%
牛深 (熊本) 15° 59° 10° 50° --% 15° 59° 10° 50° 30%
人吉 (熊本) 16° 60° 42° --% 16° 60° 42° 30%
宫崎 (宫崎) 20° 68° 10° 50° --% 20° 68° 10° 50° 20%
延冈 (宫崎) 19° 66° 46° --% 19° 66° 46° 20%
都城 (宫崎) 18° 64° 48° --% 18° 64° 48° 20%
高千穗 (宫崎) 14° 57° 39° --% 14° 57° 39° 20%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 18° 64° 10° 50° --% 18° 64° 10° 50° 20%
鹿屋 (鹿儿岛) 17° 62° 48° --% 17° 62° 48° 20%
西之表 (鹿儿岛) 20° 68° 15° 59° --% 20° 68° 15° 59° 20%
那霸 (冲绳) 23° 73° 20° 68° --% 23° 73° 20° 68° 60%
名护 (冲绳) 23° 73° 20° 68° --% 23° 73° 20° 68° 60%
久米岛 (冲绳) 23° 73° 20° 68° --% 23° 73° 20° 68° 60%
南大东岛 (冲绳) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 40%
宫古岛 (冲绳) 24° 75° 21° 69° --% 24° 75° 21° 69° 60%
石垣岛 (冲绳) 25° 77° 22° 71° --% 25° 77° 22° 71° 60%
与那国岛 (冲绳) 24° 75° 21° 69° --% 24° 75° 21° 69° 60%