JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


16° 60° / 46°
--%

鹿儿岛


19° 66° / 11° 51°
--%

那霸


24° 75° / 19° 66°
--%

长崎


17° 62° / 44°
--%

熊本


19° 66° / 42°
--%

大分


14° 57° / 41°
--%

宫崎


18° 64° / 48°
--%

佐贺


17° 62° / 44°
--%

石垣岛


24° 75° / 21° 69°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  07 三月 (星期天) 08 三月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 21° 69° 15° 59° --% 21° 69° 15° 59° 50%
福冈 (福冈) 16° 60° 46° --% 16° 60° 46° 10%
北九州 (福冈) 15° 59° 42° --% 15° 59° 42° 10%
饭冢 (福冈) 15° 59° 37° --% 15° 59° 37° 10%
久留米 (福冈) 18° 64° 42° --% 18° 64° 42° 10%
大分 (大分) 14° 57° 41° --% 14° 57° 41° 10%
中津 (大分) 14° 57° 39° --% 14° 57° 39° 10%
日田 (大分) 19° 66° 35° --% 19° 66° 35° 10%
佐伯 (大分) 15° 59° 42° --% 15° 59° 42° 10%
长崎 (长崎) 17° 62° 44° --% 17° 62° 44° 10%
佐世保 (长崎) 17° 62° 46° --% 17° 62° 46° 10%
严原 (长崎) 13° 55° 44° --% 13° 55° 44° 10%
福江 (长崎) 15° 59° 48° --% 15° 59° 48° 10%
佐贺 (佐贺) 17° 62° 44° --% 17° 62° 44° 10%
伊万里 (佐贺) 15° 59° 42° --% 15° 59° 42° 10%
熊本 (熊本) 19° 66° 42° --% 19° 66° 42° 10%
阿苏乙姬 (熊本) 16° 60° 32° --% 16° 60° 32° 10%
牛深 (熊本) 20° 68° 10° 50° --% 20° 68° 10° 50° 10%
人吉 (熊本) 21° 69° 42° --% 21° 69° 42° 10%
宫崎 (宫崎) 18° 64° 48° --% 18° 64° 48° 40%
延冈 (宫崎) 19° 66° 44° --% 19° 66° 44° 40%
都城 (宫崎) 19° 66° 44° --% 19° 66° 44° 40%
高千穗 (宫崎) 19° 66° 37° --% 19° 66° 37° 40%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 19° 66° 11° 51° --% 19° 66° 11° 51° 40%
鹿屋 (鹿儿岛) 18° 64° 46° --% 18° 64° 46° 40%
西之表 (鹿儿岛) 18° 64° 13° 55° --% 18° 64° 13° 55° 40%
那霸 (冲绳) 24° 75° 19° 66° --% 24° 75° 19° 66° 50%
名护 (冲绳) 24° 75° 18° 64° --% 24° 75° 18° 64° 50%
久米岛 (冲绳) 24° 75° 19° 66° --% 24° 75° 19° 66° 50%
南大东岛 (冲绳) 23° 73° 17° 62° --% 23° 73° 17° 62° 40%
宫古岛 (冲绳) 23° 73° 21° 69° --% 23° 73° 21° 69° 30%
石垣岛 (冲绳) 24° 75° 21° 69° --% 24° 75° 21° 69° 30%
与那国岛 (冲绳) 24° 75° 21° 69° --% 24° 75° 21° 69° 30%