JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


21° 70° / 14° 57°
--%

鹿儿岛


25° 77° / 19° 66°
--%

那霸


29° 84° / 24° 75°
--%

长崎


21° 70° / 17° 63°
--%

熊本


21° 70° / 16° 61°
--%

大分


21° 70° / 13° 55°
--%

宫崎


23° 73° / 15° 59°
--%

佐贺


21° 70° / 14° 57°
--%

石垣岛


29° 84° / 24° 75°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  17 十月 (星期四) 18 十月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 28° 82° 23° 73° --% 29° 84° 22° 71° 40%
福冈 (福冈) 21° 70° 14° 57° --% 23° 73° 18° 64° 60%
北九州 (福冈) 21° 70° 13° 55° --% 23° 73° 17° 62° 60%
饭冢 (福冈) 21° 70° 11° 52° --% 22° 71° 16° 60° 60%
久留米 (福冈) 21° 70° 14° 57° --% 24° 75° 17° 62° 60%
大分 (大分) 21° 70° 13° 55° --% 22° 71° 17° 62° 70%
中津 (大分) 20° 68° 12° 54° --% 22° 71° 16° 60° 70%
日田 (大分) 21° 70° 10° 50° --% 24° 75° 15° 59° 70%
佐伯 (大分) 22° 72° 13° 55° --% 24° 75° 16° 60° 70%
长崎 (长崎) 21° 70° 17° 63° --% 23° 73° 18° 64° 60%
佐世保 (长崎) 21° 70° 17° 63° --% 24° 75° 18° 64° 60%
严原 (长崎) 22° 72° 16° 61° --% 22° 71° 19° 66° 60%
福江 (长崎) 21° 70° 16° 61° --% 23° 73° 17° 62° 60%
佐贺 (佐贺) 21° 70° 14° 57° --% 24° 75° 17° 62° 60%
伊万里 (佐贺) 19° 66° 12° 54° --% 23° 73° 16° 60° 60%
熊本 (熊本) 21° 70° 16° 61° --% 26° 78° 18° 64° 60%
阿苏乙姬 (熊本) 17° 63° 10° 50° --% 22° 71° 12° 53° 60%
牛深 (熊本) 22° 72° 20° 68° --% 27° 80° 20° 68° 60%
人吉 (熊本) 19° 66° 13° 55° --% 25° 77° 16° 60° 60%
宫崎 (宫崎) 23° 73° 15° 59° --% 26° 78° 18° 64° 60%
延冈 (宫崎) 21° 70° 14° 57° --% 24° 75° 17° 62° 60%
都城 (宫崎) 23° 73° 15° 59° --% 26° 78° 18° 64° 60%
高千穗 (宫崎) 20° 68° 46° --% 24° 75° 11° 51° 60%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 25° 77° 19° 66° --% 27° 80° 22° 71° 60%
鹿屋 (鹿儿岛) 26° 79° 18° 64° --% 27° 80° 19° 66° 60%
西之表 (鹿儿岛) 26° 79° 22° 72° --% 27° 80° 23° 73° 60%
那霸 (冲绳) 29° 84° 24° 75° --% 30° 86° 24° 75° 30%
名护 (冲绳) 29° 84° 24° 75° --% 30° 86° 23° 73° 30%
久米岛 (冲绳) 30° 86° 24° 75° --% 30° 86° 24° 75° 30%
南大东岛 (冲绳) 30° 86° 25° 77° --% 31° 87° 23° 73° 30%
宫古岛 (冲绳) 28° 82° 25° 77° --% 28° 82° 25° 77° 30%
石垣岛 (冲绳) 29° 84° 24° 75° --% 30° 86° 25° 77° 30%
与那国岛 (冲绳) 28° 82° 25° 77° --% 28° 82° 25° 77° 30%