JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


24° 75° / 20° 68°
--%

鹿儿岛


26° 79° / 22° 72°
--%

那霸


31° 88° / 25° 77°
--%

长崎


25° 77° / 20° 68°
--%

熊本


25° 77° / 21° 70°
--%

大分


23° 73° / 19° 66°
--%

宫崎


27° 81° / 20° 68°
--%

佐贺


25° 77° / 20° 68°
--%

石垣岛


31° 88° / 27° 81°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  23 五月 (星期三) 24 五月 (星期四)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 29° 84° 22° 72° --% 28° 82° 21° 69° 10%
福冈 (福冈) 24° 75° 20° 68° --% 27° 80° 17° 62° 10%
北九州 (福冈) 24° 75° 19° 66° --% 26° 78° 16° 60° 10%
饭冢 (福冈) 23° 73° 19° 66° --% 28° 82° 15° 59° 10%
久留米 (福冈) 25° 77° 19° 66° --% 30° 86° 17° 62° 10%
大分 (大分) 23° 73° 19° 66° --% 27° 80° 16° 60° 10%
中津 (大分) 23° 73° 19° 66° --% 27° 80° 14° 57° 10%
日田 (大分) 24° 75° 19° 66° --% 29° 84° 13° 55° 10%
佐伯 (大分) 25° 77° 20° 68° --% 27° 80° 17° 62° 10%
长崎 (长崎) 25° 77° 20° 68° --% 26° 78° 18° 64° 10%
佐世保 (长崎) 25° 77° 21° 70° --% 27° 80° 18° 64° 10%
严原 (长崎) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 15° 59° 10%
福江 (长崎) 23° 73° 20° 68° --% 25° 77° 16° 60° 10%
佐贺 (佐贺) 25° 77° 20° 68° --% 29° 84° 16° 60° 10%
伊万里 (佐贺) 23° 73° 19° 66° --% 27° 80° 15° 59° 10%
熊本 (熊本) 25° 77° 21° 70° --% 30° 86° 18° 64° 10%
阿苏乙姬 (熊本) 21° 70° 16° 61° --% 27° 80° 13° 55° 10%
牛深 (熊本) 24° 75° 21° 70° --% 27° 80° 19° 66° 10%
人吉 (熊本) 24° 75° 19° 66° --% 30° 86° 17° 62° 10%
宫崎 (宫崎) 27° 81° 20° 68° --% 27° 80° 19° 66° 10%
延冈 (宫崎) 25° 77° 19° 66° --% 29° 84° 18° 64° 10%
都城 (宫崎) 26° 79° 19° 66° --% 29° 84° 18° 64° 10%
高千穗 (宫崎) 24° 75° 16° 61° --% 28° 82° 15° 59° 10%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 26° 79° 22° 72° --% 29° 84° 20° 68° 10%
鹿屋 (鹿儿岛) 26° 79° 19° 66° --% 28° 82° 18° 64° 10%
西之表 (鹿儿岛) 27° 81° 21° 70° --% 26° 78° 21° 69° 10%
那霸 (冲绳) 31° 88° 25° 77° --% 30° 86° 24° 75° 30%
名护 (冲绳) 31° 88° 24° 75° --% 29° 84° 23° 73° 30%
久米岛 (冲绳) 31° 88° 24° 75° --% 29° 84° 23° 73° 30%
南大东岛 (冲绳) 30° 86° 24° 75° --% 30° 86° 23° 73° 40%
宫古岛 (冲绳) 30° 86° 25° 77° --% 30° 86° 25° 77° 30%
石垣岛 (冲绳) 31° 88° 27° 81° --% 30° 86° 27° 80° 30%
与那国岛 (冲绳) 31° 88° 26° 79° --% 30° 86° 25° 77° 30%