JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


44° / 33°
--%

鹿儿岛


11° 51° / 35°
--%

那霸


18° 64° / 13° 55°
--%

长崎


44° / 32°
--%

熊本


46° / -1° 31°
--%

大分


46° / 33°
--%

宫崎


10° 50° / 32°
--%

佐贺


44° / -1° 31°
--%

石垣岛


20° 68° / 14° 57°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  18 一月 (星期一) 19 一月 (星期二)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 15° 59° 10° 50° --% 15° 59° 10° 50° 20%
福冈 (福冈) 44° 33° --% 44° 33° 10%
北九州 (福冈) 44° 32° --% 44° 32° 10%
饭冢 (福冈) 44° -1° 31° --% 44° -1° 31° 10%
久留米 (福冈) 46° 32° --% 46° 32° 10%
大分 (大分) 46° 33° --% 46° 33° 10%
中津 (大分) 44° 32° --% 44° 32° 10%
日田 (大分) 44° -2° 29° --% 44° -2° 29° 10%
佐伯 (大分) 46° 32° --% 46° 32° 10%
长崎 (长崎) 44° 32° --% 44° 32° 10%
佐世保 (长崎) 46° 32° --% 46° 32° 10%
严原 (长崎) 41° -2° 29° --% 41° -2° 29° 10%
福江 (长崎) 46° 35° --% 46° 35° 10%
佐贺 (佐贺) 44° -1° 31° --% 44° -1° 31° 10%
伊万里 (佐贺) 44° -1° 31° --% 44° -1° 31° 10%
熊本 (熊本) 46° -1° 31° --% 46° -1° 31° 10%
阿苏乙姬 (熊本) 41° -4° 25° --% 41° -4° 25° 10%
牛深 (熊本) 48° 33° --% 48° 33° 10%
人吉 (熊本) 10° 50° -2° 29° --% 10° 50° -2° 29° 10%
宫崎 (宫崎) 10° 50° 32° --% 10° 50° 32° 10%
延冈 (宫崎) 10° 50° 32° --% 10° 50° 32° 10%
都城 (宫崎) 12° 53° -2° 29° --% 12° 53° -2° 29° 10%
高千穗 (宫崎) 46° -2° 29° --% 46° -2° 29° 10%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 11° 51° 35° --% 11° 51° 35° 10%
鹿屋 (鹿儿岛) 12° 53° -1° 31° --% 12° 53° -1° 31° 10%
西之表 (鹿儿岛) 12° 53° 44° --% 12° 53° 44° 10%
那霸 (冲绳) 18° 64° 13° 55° --% 18° 64° 13° 55° 10%
名护 (冲绳) 17° 62° 11° 51° --% 17° 62° 11° 51° 10%
久米岛 (冲绳) 18° 64° 12° 53° --% 18° 64° 12° 53° 10%
南大东岛 (冲绳) 20° 68° 15° 59° --% 20° 68° 15° 59° 10%
宫古岛 (冲绳) 19° 66° 14° 57° --% 19° 66° 14° 57° 10%
石垣岛 (冲绳) 20° 68° 14° 57° --% 20° 68° 14° 57° 10%
与那国岛 (冲绳) 19° 66° 14° 57° --% 19° 66° 14° 57° 10%