JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


18° 64° / 12° 53°
--%

鹿儿岛


21° 69° / 14° 57°
--%

那霸


27° 80° / 21° 69°
--%

长崎


19° 66° / 14° 57°
--%

熊本


19° 66° / 10° 50°
--%

大分


19° 66° / 10° 50°
--%

宫崎


21° 69° / 11° 51°
--%

佐贺


18° 64° / 11° 51°
--%

石垣岛


28° 82° / 23° 73°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  15 十一月 (星期四) 16 十一月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 24° 75° 18° 64° --% 24° 75° 18° 64° 40%
福冈 (福冈) 18° 64° 12° 53° --% 18° 64° 12° 53° 50%
北九州 (福冈) 19° 66° 44° --% 19° 66° 44° 50%
饭冢 (福冈) 20° 68° 44° --% 20° 68° 44° 50%
久留米 (福冈) 19° 66° 46° --% 19° 66° 46° 50%
大分 (大分) 19° 66° 10° 50° --% 19° 66° 10° 50° 50%
中津 (大分) 18° 64° 44° --% 18° 64° 44° 50%
日田 (大分) 21° 69° 41° --% 21° 69° 41° 50%
佐伯 (大分) 19° 66° 46° --% 19° 66° 46° 50%
长崎 (长崎) 19° 66° 14° 57° --% 19° 66° 14° 57° 50%
佐世保 (长崎) 19° 66° 10° 50° --% 19° 66° 10° 50° 50%
严原 (长崎) 17° 62° 12° 53° --% 17° 62° 12° 53° 50%
福江 (长崎) 20° 68° 48° --% 20° 68° 48° 50%
佐贺 (佐贺) 18° 64° 11° 51° --% 18° 64° 11° 51° 50%
伊万里 (佐贺) 19° 66° 42° --% 19° 66° 42° 50%
熊本 (熊本) 19° 66° 10° 50° --% 19° 66° 10° 50° 50%
阿苏乙姬 (熊本) 17° 62° 33° --% 17° 62° 33° 50%
牛深 (熊本) 21° 69° 13° 55° --% 21° 69° 13° 55° 50%
人吉 (熊本) 20° 68° 41° --% 20° 68° 41° 50%
宫崎 (宫崎) 21° 69° 11° 51° --% 21° 69° 11° 51° 50%
延冈 (宫崎) 20° 68° 44° --% 20° 68° 44° 50%
都城 (宫崎) 21° 69° 42° --% 21° 69° 42° 50%
高千穗 (宫崎) 18° 64° 37° --% 18° 64° 37° 50%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 21° 69° 14° 57° --% 21° 69° 14° 57° 50%
鹿屋 (鹿儿岛) 21° 69° 44° --% 21° 69° 44° 50%
西之表 (鹿儿岛) 23° 73° 14° 57° --% 23° 73° 14° 57° 50%
那霸 (冲绳) 27° 80° 21° 69° --% 27° 80° 21° 69° 30%
名护 (冲绳) 26° 78° 20° 68° --% 26° 78° 20° 68° 30%
久米岛 (冲绳) 26° 78° 22° 71° --% 26° 78° 22° 71° 30%
南大东岛 (冲绳) 27° 80° 20° 68° --% 27° 80° 20° 68° 20%
宫古岛 (冲绳) 27° 80° 22° 71° --% 27° 80° 22° 71° 30%
石垣岛 (冲绳) 28° 82° 23° 73° --% 28° 82° 23° 73° 30%
与那国岛 (冲绳) 28° 82° 23° 73° --% 28° 82° 23° 73° 30%

今日 (日本时间)

14 十一月

温度单位设置:

旅游景点: