JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


23° 73° / 14° 57°
--%

鹿儿岛


22° 71° / 19° 66°
--%

那霸


25° 77° / 21° 69°
--%

长崎


23° 73° / 14° 57°
--%

熊本


23° 73° / 15° 59°
--%

大分


20° 68° / 15° 59°
--%

宫崎


20° 68° / 16° 60°
--%

佐贺


23° 73° / 14° 57°
--%

石垣岛


27° 80° / 24° 75°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  15 五月 (星期六) ()
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 23° 73° 19° 66° --% ° ° ° ° --%
福冈 (福冈) 23° 73° 14° 57° --% ° ° ° ° --%
北九州 (福冈) 21° 69° 13° 55° --% ° ° ° ° --%
饭冢 (福冈) 21° 69° 11° 51° --% ° ° ° ° --%
久留米 (福冈) 23° 73° 14° 57° --% ° ° ° ° --%
大分 (大分) 20° 68° 15° 59° --% ° ° ° ° --%
中津 (大分) 20° 68° 13° 55° --% ° ° ° ° --%
日田 (大分) 22° 71° 13° 55° --% ° ° ° ° --%
佐伯 (大分) 20° 68° 13° 55° --% ° ° ° ° --%
长崎 (长崎) 23° 73° 14° 57° --% ° ° ° ° --%
佐世保 (长崎) 24° 75° 15° 59° --% ° ° ° ° --%
严原 (长崎) 20° 68° 14° 57° --% ° ° ° ° --%
福江 (长崎) 23° 73° 14° 57° --% ° ° ° ° --%
佐贺 (佐贺) 23° 73° 14° 57° --% ° ° ° ° --%
伊万里 (佐贺) 24° 75° 12° 53° --% ° ° ° ° --%
熊本 (熊本) 23° 73° 15° 59° --% ° ° ° ° --%
阿苏乙姬 (熊本) 17° 62° 12° 53° --% ° ° ° ° --%
牛深 (熊本) 23° 73° 16° 60° --% ° ° ° ° --%
人吉 (熊本) 20° 68° 14° 57° --% ° ° ° ° --%
宫崎 (宫崎) 20° 68° 16° 60° --% ° ° ° ° --%
延冈 (宫崎) 19° 66° 15° 59° --% ° ° ° ° --%
都城 (宫崎) 21° 69° 16° 60° --% ° ° ° ° --%
高千穗 (宫崎) 17° 62° 13° 55° --% ° ° ° ° --%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 22° 71° 19° 66° --% ° ° ° ° --%
鹿屋 (鹿儿岛) 22° 71° 15° 59° --% ° ° ° ° --%
西之表 (鹿儿岛) 22° 71° 17° 62° --% ° ° ° ° --%
那霸 (冲绳) 25° 77° 21° 69° --% ° ° ° ° --%
名护 (冲绳) 25° 77° 20° 68° --% ° ° ° ° --%
久米岛 (冲绳) 26° 78° 21° 69° --% ° ° ° ° --%
南大东岛 (冲绳) 25° 77° 20° 68° --% 25° 77° 20° 68° 40%
宫古岛 (冲绳) 26° 78° 22° 71° --% ° ° ° ° --%
石垣岛 (冲绳) 27° 80° 24° 75° --% ° ° ° ° --%
与那国岛 (冲绳) 27° 80° 24° 75° --% ° ° ° ° --%