JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


11° 51° / 44°
--%

鹿儿岛


18° 64° / 11° 51°
--%

那霸


23° 73° / 18° 64°
--%

长崎


14° 57° / 46°
--%

熊本


14° 57° / 46°
--%

大分


11° 51° / 46°
--%

宫崎


16° 60° / 10° 50°
--%

佐贺


12° 53° / 44°
--%

石垣岛


24° 75° / 17° 62°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  26 一月 (星期天) 27 一月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 22° 71° 18° 64° --% 22° 71° 18° 64° 80%
福冈 (福冈) 11° 51° 44° --% 11° 51° 44° 80%
北九州 (福冈) 48° 42° --% 48° 42° 80%
饭冢 (福冈) 48° 41° --% 48° 41° 80%
久留米 (福冈) 11° 51° 44° --% 11° 51° 44° 80%
大分 (大分) 11° 51° 46° --% 11° 51° 46° 80%
中津 (大分) 48° 41° --% 48° 41° 80%
日田 (大分) 10° 50° 44° --% 10° 50° 44° 80%
佐伯 (大分) 13° 55° 46° --% 13° 55° 46° 80%
长崎 (长崎) 14° 57° 46° --% 14° 57° 46° 80%
佐世保 (长崎) 12° 53° 46° --% 12° 53° 46° 80%
严原 (长崎) 12° 53° 44° --% 12° 53° 44° 80%
福江 (长崎) 13° 55° 10° 50° --% 13° 55° 10° 50° 80%
佐贺 (佐贺) 12° 53° 44° --% 12° 53° 44° 80%
伊万里 (佐贺) 10° 50° 44° --% 10° 50° 44° 80%
熊本 (熊本) 14° 57° 46° --% 14° 57° 46° 80%
阿苏乙姬 (熊本) 10° 50° 42° --% 10° 50° 42° 80%
牛深 (熊本) 17° 62° 10° 50° --% 17° 62° 10° 50° 80%
人吉 (熊本) 13° 55° 48° --% 13° 55° 48° 80%
宫崎 (宫崎) 16° 60° 10° 50° --% 16° 60° 10° 50° 80%
延冈 (宫崎) 13° 55° 48° --% 13° 55° 48° 80%
都城 (宫崎) 14° 57° 10° 50° --% 14° 57° 10° 50° 80%
高千穗 (宫崎) 12° 53° 46° --% 12° 53° 46° 80%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 18° 64° 11° 51° --% 18° 64° 11° 51° 80%
鹿屋 (鹿儿岛) 17° 62° 11° 51° --% 17° 62° 11° 51° 80%
西之表 (鹿儿岛) 20° 68° 17° 62° --% 20° 68° 17° 62° 80%
那霸 (冲绳) 23° 73° 18° 64° --% 23° 73° 18° 64° 70%
名护 (冲绳) 23° 73° 17° 62° --% 23° 73° 17° 62° 70%
久米岛 (冲绳) 22° 71° 17° 62° --% 22° 71° 17° 62° 70%
南大东岛 (冲绳) 26° 78° 21° 69° --% 26° 78° 21° 69° 60%
宫古岛 (冲绳) 24° 75° 17° 62° --% 24° 75° 17° 62° 50%
石垣岛 (冲绳) 24° 75° 17° 62° --% 24° 75° 17° 62° 50%
与那国岛 (冲绳) 20° 68° 17° 62° --% 20° 68° 17° 62° 50%