JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


22° 71° / 11° 51°
--%

鹿儿岛


23° 73° / 13° 55°
--%

那霸


27° 80° / 22° 71°
--%

长崎


22° 71° / 11° 51°
--%

熊本


23° 73° / 48°
--%

大分


21° 69° / 11° 51°
--%

宫崎


21° 69° / 11° 51°
--%

佐贺


22° 71° / 11° 51°
--%

石垣岛


28° 82° / 22° 71°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 24° 75° 19° 66° --% 24° 75° 19° 66° 10%
福冈 (福冈) 22° 71° 11° 51° --% 22° 71° 11° 51° 10%
北九州 (福冈) 20° 68° 11° 51° --% 20° 68° 11° 51° 10%
饭冢 (福冈) 20° 68° 10° 50° --% 20° 68° 10° 50° 10%
久留米 (福冈) 22° 71° 11° 51° --% 22° 71° 11° 51° 10%
大分 (大分) 21° 69° 11° 51° --% 21° 69° 11° 51° 10%
中津 (大分) 19° 66° 10° 50° --% 19° 66° 10° 50° 10%
日田 (大分) 22° 71° 46° --% 22° 71° 46° 10%
佐伯 (大分) 19° 66° 12° 53° --% 19° 66° 12° 53° 10%
长崎 (长崎) 22° 71° 11° 51° --% 22° 71° 11° 51° 10%
佐世保 (长崎) 22° 71° 13° 55° --% 22° 71° 13° 55° 10%
严原 (长崎) 20° 68° 13° 55° --% 20° 68° 13° 55° 10%
福江 (长崎) 21° 69° 13° 55° --% 21° 69° 13° 55° 10%
佐贺 (佐贺) 22° 71° 11° 51° --% 22° 71° 11° 51° 10%
伊万里 (佐贺) 21° 69° 10° 50° --% 21° 69° 10° 50° 10%
熊本 (熊本) 23° 73° 48° --% 23° 73° 48° 10%
阿苏乙姬 (熊本) 19° 66° 39° --% 19° 66° 39° 10%
牛深 (熊本) 23° 73° 13° 55° --% 23° 73° 13° 55° 10%
人吉 (熊本) 21° 69° 42° --% 21° 69° 42° 10%
宫崎 (宫崎) 21° 69° 11° 51° --% 21° 69° 11° 51° 10%
延冈 (宫崎) 21° 69° 10° 50° --% 21° 69° 10° 50° 10%
都城 (宫崎) 21° 69° 48° --% 21° 69° 48° 10%
高千穗 (宫崎) 20° 68° 41° --% 20° 68° 41° 10%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 23° 73° 13° 55° --% 23° 73° 13° 55° 10%
鹿屋 (鹿儿岛) 21° 69° 10° 50° --% 21° 69° 10° 50° 10%
西之表 (鹿儿岛) 22° 71° 16° 60° --% 22° 71° 16° 60° 10%
那霸 (冲绳) 27° 80° 22° 71° --% 27° 80° 22° 71° 10%
名护 (冲绳) 26° 78° 21° 69° --% 26° 78° 21° 69° 10%
久米岛 (冲绳) 27° 80° 23° 73° --% 27° 80° 23° 73° 10%
南大东岛 (冲绳) 27° 80° 22° 71° --% 27° 80° 22° 71° 10%
宫古岛 (冲绳) 27° 80° 22° 71° --% 27° 80° 22° 71° 20%
石垣岛 (冲绳) 28° 82° 22° 71° --% 28° 82° 22° 71° 20%
与那国岛 (冲绳) 26° 78° 22° 71° --% 26° 78° 22° 71° 20%