JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东北地区

tohoku

仙台


17° 63° / 13° 55°
--%

青森


16° 61° / 48°
--%

盛冈


15° 59° / 10° 50°
--%

秋田


17° 63° / 12° 54°
--%

山形


20° 68° / 12° 54°
--%

福岛


20° 68° / 13° 55°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  19 十月 (星期六) 20 十月 (星期天)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 16° 61° 48° --% 18° 64° 12° 53° 30%
陆奥 (青森) 16° 61° 10° 50° --% 18° 64° 11° 51° 20%
八户 (青森) 16° 61° 10° 50° --% 19° 66° 10° 50° 20%
秋田 (秋田) 17° 63° 12° 54° --% 19° 66° 11° 51° 30%
横手 (秋田) 19° 66° 12° 54° --% 19° 66° 11° 51° 30%
盛冈 (岩手) 15° 59° 10° 50° --% 21° 69° 48° 20%
宫古 (岩手) 17° 63° 10° 50° --% 20° 68° 10° 50° 10%
大船渡 (岩手) 19° 66° 12° 54° --% 21° 69° 12° 53° 10%
仙台 (宫城) 17° 63° 13° 55° --% 21° 69° 12° 53° 10%
白石 (宫城) 18° 64° 11° 52° --% 20° 68° 46° 10%
山形 (山形) 20° 68° 12° 54° --% 20° 68° 10° 50° 30%
米泽 (山形) 20° 68° 12° 54° --% 19° 66° 48° 30%
酒田 (山形) 20° 68° 13° 55° --% 18° 64° 11° 51° 30%
新庄 (山形) 17° 63° 11° 52° --% 18° 64° 10° 50° 30%
福岛 (福岛) 20° 68° 13° 55° --% 22° 71° 11° 51° 10%
小名浜 (福岛) 21° 70° 16° 61° --% 23° 73° 15° 59° 10%
会津若松 (福岛) 20° 68° 13° 55° --% 20° 68° 48° 30%