JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东北地区

tohoku

仙台


31° 87° / 22° 71°
--%

青森


32° 89° / 23° 73°
--%

盛冈


32° 89° / 22° 71°
--%

秋田


31° 87° / 23° 73°
--%

山形


33° 91° / 22° 71°
--%

福岛


33° 91° / 23° 73°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 32° 89° 23° 73° --% 32° 89° 23° 73° 50%
陆奥 (青森) 31° 87° 24° 75° --% 31° 87° 24° 75° 40%
八户 (青森) 32° 89° 23° 73° --% 32° 89° 23° 73° 40%
秋田 (秋田) 31° 87° 23° 73° --% 31° 87° 23° 73° 40%
横手 (秋田) 34° 93° 21° 69° --% 34° 93° 21° 69° 40%
盛冈 (岩手) 32° 89° 22° 71° --% 32° 89° 22° 71° 30%
宫古 (岩手) 30° 86° 20° 68° --% 30° 86° 20° 68° 30%
大船渡 (岩手) 31° 87° 21° 69° --% 31° 87° 21° 69° 30%
仙台 (宫城) 31° 87° 22° 71° --% 31° 87° 22° 71° 20%
白石 (宫城) 32° 89° 21° 69° --% 32° 89° 21° 69° 20%
山形 (山形) 33° 91° 22° 71° --% 33° 91° 22° 71° 20%
米泽 (山形) 34° 93° 20° 68° --% 34° 93° 20° 68° 20%
酒田 (山形) 32° 89° 22° 71° --% 32° 89° 22° 71° 20%
新庄 (山形) 33° 91° 21° 69° --% 33° 91° 21° 69° 20%
福岛 (福岛) 33° 91° 23° 73° --% 33° 91° 23° 73° 20%
小名浜 (福岛) 27° 80° 20° 68° --% 27° 80° 20° 68° 20%
会津若松 (福岛) 33° 91° 22° 71° --% 33° 91° 22° 71° 20%