JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东北地区

tohoku

仙台


17° 62° / 48°
--%

青森


15° 59° / 46°
--%

盛冈


15° 59° / 41°
--%

秋田


16° 60° / 46°
--%

山形


15° 59° / 42°
--%

福岛


16° 60° / 46°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 15° 59° 46° --% 15° 59° 46° 20%
陆奥 (青森) 14° 57° 41° --% 14° 57° 41° 20%
八户 (青森) 14° 57° 44° --% 14° 57° 44° 20%
秋田 (秋田) 16° 60° 46° --% 16° 60° 46° 20%
横手 (秋田) 15° 59° 39° --% 15° 59° 39° 20%
盛冈 (岩手) 15° 59° 41° --% 15° 59° 41° 20%
宫古 (岩手) 15° 59° 44° --% 15° 59° 44° 20%
大船渡 (岩手) 15° 59° 42° --% 15° 59° 42° 20%
仙台 (宫城) 17° 62° 48° --% 17° 62° 48° 20%
白石 (宫城) 16° 60° 41° --% 16° 60° 41° 20%
山形 (山形) 15° 59° 42° --% 15° 59° 42° 30%
米泽 (山形) 14° 57° 41° --% 14° 57° 41° 30%
酒田 (山形) 15° 59° 46° --% 15° 59° 46° 30%
新庄 (山形) 15° 59° 42° --% 15° 59° 42° 30%
福岛 (福岛) 16° 60° 46° --% 16° 60° 46° 20%
小名浜 (福岛) 17° 62° 48° --% 17° 62° 48° 20%
会津若松 (福岛) 16° 60° 42° --% 16° 60° 42° 30%