JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东北地区

tohoku

仙台


15° 59° / 41°
--%

青森


14° 57° / -1° 31°
--%

盛冈


17° 62° / 33°
--%

秋田


17° 62° / 35°
--%

山形


16° 60° / 33°
--%

福岛


18° 64° / 39°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  21 四月 (星期三) ()
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 14° 57° -1° 31° --% ° ° ° ° --%
陆奥 (青森) 12° 53° -1° 31° --% ° ° ° ° --%
八户 (青森) 11° 51° 32° --% ° ° ° ° --%
秋田 (秋田) 17° 62° 35° --% ° ° ° ° --%
横手 (秋田) 16° 60° 33° --% ° ° ° ° --%
盛冈 (岩手) 17° 62° 33° --% ° ° ° ° --%
宫古 (岩手) 14° 57° 37° --% ° ° ° ° --%
大船渡 (岩手) 14° 57° 39° --% ° ° ° ° --%
仙台 (宫城) 15° 59° 41° --% ° ° ° ° --%
白石 (宫城) 16° 60° 33° --% ° ° ° ° --%
山形 (山形) 16° 60° 33° --% ° ° ° ° --%
米泽 (山形) 16° 60° 35° --% ° ° ° ° --%
酒田 (山形) 17° 62° 39° --% ° ° ° ° --%
新庄 (山形) 15° 59° -1° 31° --% ° ° ° ° --%
福岛 (福岛) 18° 64° 39° --% ° ° ° ° --%
小名浜 (福岛) 17° 62° 44° --% ° ° ° ° --%
会津若松 (福岛) 18° 64° 39° --% ° ° ° ° --%