JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

东北地区

tohoku

仙台


29° 84° / 20° 68°
--%

青森


23° 73° / 15° 59°
--%

盛冈


25° 77° / 16° 61°
--%

秋田


22° 72° / 14° 57°
--%

山形


29° 84° / 18° 64°
--%

福岛


30° 86° / 20° 68°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  25 六月 (星期一) 26 六月 (星期二)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 23° 73° 15° 59° --% 25° 77° 11° 51° 10%
陆奥 (青森) 22° 72° 13° 55° --% 22° 71° 10° 50° 10%
八户 (青森) 22° 72° 15° 59° --% 22° 71° 12° 53° 10%
秋田 (秋田) 22° 72° 14° 57° --% 30° 86° 15° 59° 10%
横手 (秋田) 25° 77° 16° 61° --% 31° 87° 15° 59° 10%
盛冈 (岩手) 25° 77° 16° 61° --% 28° 82° 12° 53° 10%
宫古 (岩手) 21° 70° 14° 57° --% 24° 75° 13° 55° 10%
大船渡 (岩手) 25° 77° 17° 63° --% 23° 73° 14° 57° 10%
仙台 (宫城) 29° 84° 20° 68° --% 25° 77° 18° 64° 10%
白石 (宫城) 29° 84° 18° 64° --% 26° 78° 16° 60° 10%
山形 (山形) 29° 84° 18° 64° --% 31° 87° 17° 62° 10%
米泽 (山形) 29° 84° 16° 61° --% 31° 87° 14° 57° 10%
酒田 (山形) 23° 73° 17° 63° --% 30° 86° 16° 60° 10%
新庄 (山形) 27° 81° 17° 63° --% 30° 86° 15° 59° 10%
福岛 (福岛) 30° 86° 20° 68° --% 32° 89° 17° 62° 10%
小名浜 (福岛) 28° 82° 17° 63° --% 23° 73° 18° 64° 10%
会津若松 (福岛) 29° 84° 16° 61° --% 33° 91° 17° 62° 10%