JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东北地区

tohoku

仙台


42° / 32°
--%

青森


37° / -3° 27°
--%

盛冈


41° / -7° 20°
--%

秋田


39° / -1° 31°
--%

山形


39° / -1° 31°
--%

福岛


44° / 32°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  26 一月 (星期天) 27 一月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 37° -3° 27° --% 37° -3° 27° 10%
陆奥 (青森) 37° -4° 25° --% 37° -4° 25° 10%
八户 (青森) 39° -3° 27° --% 39° -3° 27° 10%
秋田 (秋田) 39° -1° 31° --% 39° -1° 31° 10%
横手 (秋田) 39° -3° 27° --% 39° -3° 27° 10%
盛冈 (岩手) 41° -7° 20° --% 41° -7° 20° 10%
宫古 (岩手) 42° -4° 25° --% 42° -4° 25° 10%
大船渡 (岩手) 42° -3° 27° --% 42° -3° 27° 10%
仙台 (宫城) 42° 32° --% 42° 32° 20%
白石 (宫城) 42° -2° 29° --% 42° -2° 29° 20%
山形 (山形) 39° -1° 31° --% 39° -1° 31° 20%
米泽 (山形) 39° -1° 31° --% 39° -1° 31° 20%
酒田 (山形) 42° 32° --% 42° 32° 20%
新庄 (山形) 39° -2° 29° --% 39° -2° 29° 20%
福岛 (福岛) 44° 32° --% 44° 32° 30%
小名浜 (福岛) 48° 33° --% 48° 33° 30%
会津若松 (福岛) 42° 32° --% 42° 32° 30%