JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

东北地区

tohoku

仙台


29° 84° / 22° 72°
--%

青森


28° 82° / 18° 64°
--%

盛冈


29° 84° / 18° 64°
--%

秋田


32° 90° / 22° 72°
--%

山形


33° 91° / 21° 70°
--%

福岛


33° 91° / 22° 72°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  21 八月 (星期二) 22 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 28° 82° 18° 64° --% 31° 87° 23° 73° 50%
陆奥 (青森) 26° 79° 16° 61° --% 30° 86° 20° 68° 40%
八户 (青森) 27° 81° 17° 63° --% 30° 86° 21° 69° 40%
秋田 (秋田) 32° 90° 22° 72° --% 32° 89° 24° 75° 40%
横手 (秋田) 33° 91° 21° 70° --% 32° 89° 24° 75° 40%
盛冈 (岩手) 29° 84° 18° 64° --% 33° 91° 24° 75° 30%
宫古 (岩手) 27° 81° 18° 64° --% 31° 87° 22° 71° 30%
大船渡 (岩手) 26° 79° 20° 68° --% 31° 87° 23° 73° 30%
仙台 (宫城) 29° 84° 22° 72° --% 32° 89° 23° 73° 20%
白石 (宫城) 30° 86° 20° 68° --% 33° 91° 22° 71° 20%
山形 (山形) 33° 91° 21° 70° --% 35° 95° 22° 71° 20%
米泽 (山形) 32° 90° 21° 70° --% 34° 93° 22° 71° 20%
酒田 (山形) 33° 91° 23° 73° --% 33° 91° 24° 75° 20%
新庄 (山形) 32° 90° 20° 68° --% 34° 93° 22° 71° 20%
福岛 (福岛) 33° 91° 22° 72° --% 35° 95° 25° 77° 20%
小名浜 (福岛) 28° 82° 21° 70° --% 29° 84° 23° 73° 20%
会津若松 (福岛) 34° 93° 22° 72° --% 35° 95° 23° 73° 20%