JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

茨城

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
水户 (茨城) 32° 89° 21° 69° --% 32° 89° 21° 69° 20%
土浦 (茨城) 32° 89° 22° 71° --% 32° 89° 22° 71° 20%