JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福岛

  01 十月 (星期四) 02 十月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
福岛 (福岛) 24° 75° 14° 57° --% 24° 75° 14° 57° 30%
小名浜 (福岛) 22° 71° 15° 59° --% 22° 71° 15° 59° 30%
会津若松 (福岛) 25° 77° 14° 57° --% 25° 77° 14° 57° 30%