JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福岛

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
福岛 (福岛) 33° 91° 23° 73° --% 33° 91° 23° 73° 20%
小名浜 (福岛) 27° 80° 20° 68° --% 27° 80° 20° 68° 20%
会津若松 (福岛) 33° 91° 22° 71° --% 33° 91° 22° 71° 20%