JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福岛

  26 一月 (星期天) 27 一月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
福岛 (福岛) 44° 32° --% 44° 32° 30%
小名浜 (福岛) 48° 33° --% 48° 33° 30%
会津若松 (福岛) 42° 32° --% 42° 32° 30%