JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

山形

  19 十月 (星期六) 20 十月 (星期天)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
山形 (山形) 20° 68° 12° 54° --% 20° 68° 10° 50° 30%
米泽 (山形) 20° 68° 12° 54° --% 19° 66° 48° 30%
酒田 (山形) 20° 68° 13° 55° --% 18° 64° 11° 51° 30%
新庄 (山形) 17° 63° 11° 52° --% 18° 64° 10° 50° 30%