JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

山形

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
山形 (山形) 33° 91° 22° 71° --% 33° 91° 22° 71° 20%
米泽 (山形) 34° 93° 20° 68° --% 34° 93° 20° 68° 20%
酒田 (山形) 32° 89° 22° 71° --% 32° 89° 22° 71° 20%
新庄 (山形) 33° 91° 21° 69° --% 33° 91° 21° 69° 20%