JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

宫崎

  21 一月 (星期四) 22 一月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
宫崎 (宫崎) 21° 69° 48° --% 21° 69° 48° 40%
延冈 (宫崎) 20° 68° 44° --% 20° 68° 44° 40%
都城 (宫崎) 20° 68° 42° --% 20° 68° 42° 40%
高千穗 (宫崎) 17° 62° 39° --% 17° 62° 39° 40%