JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

宫崎

  19 十月 (星期六) 20 十月 (星期天)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
宫崎 (宫崎) 28° 82° 21° 70° --% 25° 77° 18° 64° 30%
延冈 (宫崎) 26° 79° 20° 68° --% 25° 77° 18° 64° 30%
都城 (宫崎) 28° 82° 21° 70° --% 24° 75° 20° 68° 30%
高千穗 (宫崎) 24° 75° 18° 64° --% 25° 77° 14° 57° 30%