JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

宫崎

  26 一月 (星期天) 27 一月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
宫崎 (宫崎) 16° 60° 10° 50° --% 16° 60° 10° 50° 80%
延冈 (宫崎) 13° 55° 48° --% 13° 55° 48° 80%
都城 (宫崎) 14° 57° 10° 50° --% 14° 57° 10° 50° 80%
高千穗 (宫崎) 12° 53° 46° --% 12° 53° 46° 80%