JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

宫崎

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
宫崎 (宫崎) 32° 89° 24° 75° --% 32° 89° 24° 75° 10%
延冈 (宫崎) 32° 89° 24° 75° --% 32° 89° 24° 75° 10%
都城 (宫崎) 34° 93° 22° 71° --% 34° 93° 22° 71° 10%
高千穗 (宫崎) 33° 91° 22° 71° --% 33° 91° 22° 71° 10%