JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

宫崎

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
宫崎 (宫崎) 21° 69° 11° 51° --% 21° 69° 11° 51° 10%
延冈 (宫崎) 21° 69° 10° 50° --% 21° 69° 10° 50° 10%
都城 (宫崎) 21° 69° 48° --% 21° 69° 48° 10%
高千穗 (宫崎) 20° 68° 41° --% 20° 68° 41° 10%