JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

熊本

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
熊本 (熊本) 36° 96° 25° 77° --% 36° 96° 25° 77° 10%
阿苏乙姬 (熊本) 32° 89° 21° 69° --% 32° 89° 21° 69° 10%
牛深 (熊本) 34° 93° 25° 77° --% 34° 93° 25° 77° 10%
人吉 (熊本) 35° 95° 23° 73° --% 35° 95° 23° 73° 10%