JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

佐贺

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
佐贺 (佐贺) 35° 95° 24° 75° --% 35° 95° 24° 75° 10%
伊万里 (佐贺) 35° 95° 23° 73° --% 35° 95° 23° 73° 10%