JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福冈

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
福冈 (福冈) 35° 95° 25° 77° --% 35° 95° 25° 77° 10%
北九州 (福冈) 35° 95° 24° 75° --% 35° 95° 24° 75° 10%
饭冢 (福冈) 36° 96° 23° 73° --% 36° 96° 23° 73° 10%
久留米 (福冈) 35° 95° 24° 75° --% 35° 95° 24° 75° 10%