JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福冈

  19 十月 (星期六) 20 十月 (星期天)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
福冈 (福冈) 24° 75° 19° 66° --% 25° 77° 17° 62° 10%
北九州 (福冈) 23° 73° 18° 64° --% 24° 75° 16° 60° 10%
饭冢 (福冈) 23° 73° 18° 64° --% 24° 75° 14° 57° 10%
久留米 (福冈) 24° 75° 20° 68° --% 26° 78° 17° 62° 10%