JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福冈

  14 十二月 (星期六) 15 十二月 (星期天)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
福冈 (福冈) 16° 61° 43° --% 16° 60° 42° 10%
北九州 (福冈) 15° 59° 39° --% 13° 55° 41° 10%
饭冢 (福冈) 15° 59° 37° --% 13° 55° 37° 10%
久留米 (福冈) 15° 59° 39° --% 15° 59° 41° 10%

今日 (日本时间)

14 十二月

温度单位设置:

旅游景点: