JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

宫城

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
仙台 (宫城) 31° 87° 22° 71° --% 31° 87° 22° 71° 20%
白石 (宫城) 32° 89° 21° 69° --% 32° 89° 21° 69° 20%