JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

爱媛

  21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
松山 (爱媛) 13° 55° 41° --% 14° 57° 39° 40%
新居滨 (爱媛) 12° 54° 39° --% 11° 51° 37° 40%
宇和岛 (爱媛) 14° 57° 41° --% 15° 59° 37° 40%