JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

爱媛

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
松山 (爱媛) 33° 91° 24° 75° --% 33° 91° 24° 75° 10%
新居滨 (爱媛) 31° 87° 25° 77° --% 31° 87° 25° 77° 10%
宇和岛 (爱媛) 34° 93° 26° 78° --% 34° 93° 26° 78° 10%