JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

香川

  17 十月 (星期四) 18 十月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
高松 (香川) 22° 72° 13° 55° --% 24° 75° 18° 64° 50%