JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

香川

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
高松 (香川) 20° 68° 11° 51° --% 20° 68° 11° 51° 10%