JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

香川

  13 十二月 (星期五) 14 十二月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
高松 (香川) 13° 55° 39° --% 16° 60° 41° 20%

今日 (日本时间)

12 十二月

温度单位设置:

旅游景点: