JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

大阪

  19 十月 (星期六) 20 十月 (星期天)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
大阪 (大阪) 26° 79° 21° 70° --% 25° 77° 17° 62° 10%