JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

大阪

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
大阪 (大阪) 35° 95° 26° 78° --% 35° 95° 26° 78° 10%