JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

滋贺

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
大津 (滋贺) 35° 95° 24° 75° --% 35° 95° 24° 75° 10%
彦根 (滋贺) 34° 93° 25° 77° --% 34° 93° 25° 77° 10%