JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

静冈

  17 十月 (星期四) 18 十月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
静冈 (静冈) 22° 72° 16° 61° --% 23° 73° 18° 64° 70%
网代 (静冈) 19° 66° 16° 61° --% 19° 66° 17° 62° 70%
三岛 (静冈) 22° 72° 14° 57° --% 22° 71° 16° 60° 70%
滨松 (静冈) 23° 73° 17° 63° --% 24° 75° 19° 66° 70%