JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岐阜

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
岐阜 (岐阜) 36° 96° 26° 78° --% 36° 96° 26° 78° 20%
高山 (岐阜) 33° 91° 21° 69° --% 33° 91° 21° 69° 20%