JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岐阜

  17 十月 (星期四) 18 十月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
岐阜 (岐阜) 21° 70° 15° 59° --% 23° 73° 18° 64° 70%
高山 (岐阜) 20° 68° 46° --% 20° 68° 13° 55° 70%