JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岐阜

  18 一月 (星期一) 19 一月 (星期二)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
岐阜 (岐阜) 41° -2° 29° --% 41° -2° 29° 50%
高山 (岐阜) -1° 31° -12° 11° --% -1° 31° -12° 11° 60%