JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岐阜

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
岐阜 (岐阜) 21° 69° 46° --% 21° 69° 46° 20%
高山 (岐阜) 16° 60° 37° --% 16° 60° 37° 20%