JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

青森

  18 一月 (星期一) 19 一月 (星期二)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) -2° 29° -7° 20° --% -2° 29° -7° 20° 80%
陆奥 (青森) -2° 29° -5° 23° --% -2° 29° -5° 23° 80%
八户 (青森) -2° 29° -7° 20° --% -2° 29° -7° 20° 70%