JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

青森

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 15° 59° 46° --% 15° 59° 46° 20%
陆奥 (青森) 14° 57° 41° --% 14° 57° 41° 20%
八户 (青森) 14° 57° 44° --% 14° 57° 44° 20%