JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

青森

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 32° 89° 23° 73° --% 32° 89° 23° 73° 50%
陆奥 (青森) 31° 87° 24° 75° --% 31° 87° 24° 75° 40%
八户 (青森) 32° 89° 23° 73° --% 32° 89° 23° 73° 40%