JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

青森

  19 十月 (星期六) 20 十月 (星期天)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 16° 61° 48° --% 18° 64° 12° 53° 30%
陆奥 (青森) 16° 61° 10° 50° --% 18° 64° 11° 51° 20%
八户 (青森) 16° 61° 10° 50° --% 19° 66° 10° 50° 20%