JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

山梨

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
甲府 (山梨) 34° 93° 24° 75° --% 34° 93° 24° 75° 30%
河口湖 (山梨) 28° 82° 19° 66° --% 28° 82° 19° 66° 30%