JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福井

  18 一月 (星期一) 19 一月 (星期二)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
福井 (福井) 35° -1° 31° --% 35° -1° 31° 80%
敦贺 (福井) 37° -1° 31° --% 37° -1° 31° 80%