JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福井

  26 一月 (星期天) 27 一月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
福井 (福井) 10° 50° 37° --% 10° 50° 37° 60%
敦贺 (福井) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 60%