JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福井

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
福井 (福井) 34° 93° 23° 73° --% 34° 93° 23° 73° 20%
敦贺 (福井) 34° 93° 25° 77° --% 34° 93° 25° 77° 20%