JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福井

  19 十月 (星期六) 20 十月 (星期天)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
福井 (福井) 24° 75° 17° 63° --% 22° 71° 14° 57° 20%
敦贺 (福井) 23° 73° 20° 68° --% 22° 71° 16° 60° 20%