JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

石川

  26 一月 (星期天) 27 一月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
金泽 (石川) 48° 37° --% 48° 37° 50%
轮岛 (石川) 46° 33° --% 46° 33° 50%