JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

石川

  18 一月 (星期一) 19 一月 (星期二)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
金泽 (石川) 39° -1° 31° --% 39° -1° 31° 80%
轮岛 (石川) 33° -3° 27° --% 33° -3° 27° 80%