JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

石川

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
金泽 (石川) 33° 91° 24° 75° --% 33° 91° 24° 75° 20%
轮岛 (石川) 33° 91° 22° 71° --% 33° 91° 22° 71° 20%