JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

石川

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
金泽 (石川) 19° 66° 48° --% 19° 66° 48° 30%
轮岛 (石川) 18° 64° 46° --% 18° 64° 46° 30%