JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

富山

  21 一月 (星期四) 22 一月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
富山 (富山) 46° 33° --% 46° 33° 80%
高冈 (富山) 46° 33° --% 46° 33° 80%