JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

富山

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
富山 (富山) 34° 93° 23° 73° --% 34° 93° 23° 73° 20%
高冈 (富山) 33° 91° 23° 73° --% 33° 91° 23° 73° 20%