JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

富山

  19 十月 (星期六) 20 十月 (星期天)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
富山 (富山) 25° 77° 16° 61° --% 21° 69° 15° 59° 30%
高冈 (富山) 24° 75° 16° 61° --% 20° 68° 15° 59° 30%