JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  13 十二月 (星期五) 14 十二月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
新潟 (新潟) 46° 37° --% 12° 53° 41° 80%
长冈 (新潟) 43° 36° --% 12° 53° 33° 80%
高田 (新潟) 48° 37° --% 14° 57° 33° 80%
相川 (新潟) 10° 50° 39° --% 13° 55° 44° 80%

今日 (日本时间)

12 十二月

温度单位设置:

旅游景点: