JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  18 一月 (星期一) 19 一月 (星期二)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
新潟 (新潟) 35° -2° 29° --% 35° -2° 29° 80%
长冈 (新潟) 33° -3° 27° --% 33° -3° 27° 80%
高田 (新潟) 35° -4° 25° --% 35° -4° 25° 80%
相川 (新潟) 37° -2° 29° --% 37° -2° 29° 80%