JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  17 十月 (星期四) 18 十月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
新潟 (新潟) 20° 68° 48° --% 20° 68° 15° 59° 70%
长冈 (新潟) 20° 68° 48° --% 22° 71° 14° 57° 70%
高田 (新潟) 20° 68° 48° --% 21° 69° 13° 55° 70%
相川 (新潟) 19° 66° 10° 50° --% 20° 68° 14° 57° 70%