JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
新潟 (新潟) 32° 89° 23° 73° --% 32° 89° 23° 73° 20%
长冈 (新潟) 33° 91° 23° 73° --% 33° 91° 23° 73° 20%
高田 (新潟) 33° 91° 23° 73° --% 33° 91° 23° 73° 20%
相川 (新潟) 30° 86° 24° 75° --% 30° 86° 24° 75° 20%