JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

神奈川

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
横滨 (神奈川) 31° 87° 24° 75° --% 31° 87° 24° 75° 20%
小田原 (神奈川) 30° 86° 23° 73° --% 30° 86° 23° 73° 20%