JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东京

  04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
东京 (东京) 32° 89° 23° 73° --% 32° 89° 23° 73° 20%
大岛 (东京) 31° 87° 24° 75° --% 31° 87° 24° 75° 20%
八丈岛 (东京) 30° 86° 24° 75° --% 30° 86° 24° 75° 20%
父岛 (东京) 32° 89° 26° 78° --% 32° 89° 26° 78° 20%