JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东京

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
东京 (东京) 19° 66° 48° --% 19° 66° 48° 20%
大岛 (东京) 18° 64° 12° 53° --% 18° 64° 12° 53° 30%
八丈岛 (东京) 19° 66° 15° 59° --% 19° 66° 15° 59° 30%
父岛 (东京) 26° 78° 21° 69° --% 26° 78° 21° 69° 60%