JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

松岛 - 仙台  (宫城)

21 八月 (星期二) 22 八月 (星期三)
29° 84° 32° 89°
22° 72° 23° 73°
阴转晴 --% 晴间多云 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
23 八月 (星期四) 晴间多云 31° 87° 23° 73° 10%
24 八月 (星期五) 阴,有零星阵雨 30° 86° 24° 75° 50%
25 八月 (星期六) 多云 32° 89° 24° 75° 40%
26 八月 (星期天) 多云 32° 89° 24° 75° 40%
27 八月 (星期一) 多云 29° 84° 22° 71° 40%
28 八月 (星期二) 晴间多云 27° 80° 22° 71° 30%
29 八月 (星期三) 晴间多云 31° 87° 23° 73° 30%

月平均气象数据 (仙台 - ****)

松岛 - 仙台

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 5.3° 41.5° 5.9° 42.6° 9.2° 48.6° 15.0° 59° 19.4° 66.9° 22.3° 72.1° 25.7° 78.3° 27.9° 82.2° 24.4° 75.9° 19.4° 66.9° 13.7° 56.7° 8.4° 47.1°
最低气温 -1.7° 28.9° -1.5° 29.3° 0.9° 33.6° 6.1° 43° 11.1° 52° 15.5° 59.9° 19.5° 67.1° 21.4° 70.5° 17.6° 63.7° 11.2° 52.2° 5.2° 41.4° 0.9° 33.6°
降水量 37mm 38mm 68mm 98mm 110mm 146mm 179mm 167mm 188mm 122mm 65mm 37mm

临近城市