JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

知床 - 网走  (北海道)

09 七月 (星期四) 10 七月 (星期五)
22° 72° 25° 77°
17° 63° 16° 60°
多云 --% 多云间晴 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
11 七月 (星期六) 多云间晴 20° 68° 15° 59° 20%
12 七月 (星期天) 多云 18° 64° 14° 57° 20%
13 七月 (星期一) 多云 17° 62° 12° 53° 20%
14 七月 (星期二) 多云 18° 64° 12° 53° 20%
15 七月 (星期三) 多云间晴 19° 66° 12° 53° 20%
16 七月 (星期四) 晴间多云 27° 80° 12° 53° 30%
17 七月 (星期五) 晴间多云 29° 84° 16° 60° 30%

月平均气象数据 (网走 - ****)

知床 - 网走

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 -2.4° 27.7° -2.5° 27.5° 1.6° 34.9° 8.9° 48° 14.2° 57.6° 17.2° 63° 20.8° 69.4° 23.4° 74.1° 20.2° 68.4° 14.8° 58.6° 7.4° 45.3° 0.7° 33.3°
最低气温 -9.4° 15.1° -10.1° 13.8° -5.5° 22.1° 0.4° 32.7° 5.4° 41.7° 9.8° 49.6° 14.0° 57.2° 16.6° 61.9° 12.9° 55.2° 6.6° 43.9° 0.1° 32.2° -5.9° 21.4°
降水量 55mm 36mm 44mm 52mm 62mm 54mm 87mm 101mm 108mm 70mm 60mm 59mm

临近城市