JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

小樽 - 札幌  (北海道)

22 八月 (星期三) 23 八月 (星期四)
29° 84° 29° 84°
22° 71° 22° 71°
雨转阴 --% 阴,有零星阵雨 50%
    最高气温 最低气温 降水概率
24 八月 (星期五) 多云 30° 86° 22° 71° 30%
25 八月 (星期六) 阴,有小阵雨 25° 77° 21° 69° 60%
26 八月 (星期天) 多云 26° 78° 20° 68° 40%
27 八月 (星期一) 多云间晴 26° 78° 18° 64° 20%
28 八月 (星期二) 多云间晴 26° 78° 17° 62° 20%
29 八月 (星期三) 晴,有零星阵雨 26° 78° 20° 68° 40%
30 八月 (星期四) 阴,有小阵雨 24° 75° 21° 69° 50%

月平均气象数据 (札幌 - ****)

小樽 - 札幌

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 -0.6° 30.9° 0.1° 32.2° 4.0° 39.2° 11.5° 52.7° 17.3° 63.1° 21.5° 70.7° 24.9° 76.8° 26.4° 79.5° 22.4° 72.3° 16.2° 61.2° 8.5° 47.3° 2.1° 35.8°
最低气温 -7.0° 19.4° -6.6° 20.1° -2.9° 26.8° 3.2° 37.8° 8.3° 46.9° 12.9° 55.2° 17.3° 63.1° 19.1° 66.4° 14.2° 57.6° 7.5° 45.5° 1.3° 34.3° -4.1° 24.6°
降水量 114mm 94mm 78mm 57mm 53mm 47mm 81mm 124mm 135mm 109mm 104mm 112mm

临近城市