JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

汤布院 - 大分  (大分)

18 一月 (星期一) 19 一月 (星期二)
46° 46°
33° 33°
晴间多云 --% 晴间多云 10%
    最高气温 最低气温 降水概率
20 一月 (星期三) 晴转阴 11° 51° 32° 10%
21 一月 (星期四) 多云 13° 55° 35° 40%
22 一月 (星期五) 多云 14° 57° 44° 30%
23 一月 (星期六) 阴,有零星阵雨 14° 57° 44° 60%
24 一月 (星期天) 阴,有小阵雨 14° 57° 10° 50° 50%
25 一月 (星期一) 晴间多云 14° 57° 48° 30%
26 一月 (星期二) 晴间多云 16° 60° 48° 30%

月平均气象数据 (大分 - ****)

汤布院 - 大分

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 10.5° 50.9° 11.1° 52° 14.1° 57.4° 19.3° 66.7° 23.5° 74.3° 26.5° 79.7° 30.6° 87.1° 31.8° 89.2° 28.0° 82.4° 22.9° 73.2° 17.9° 64.2° 13.0° 55.4°
最低气温 2.2° 36° 2.7° 36.9° 5.4° 41.7° 9.9° 49.8° 14.5° 58.1° 18.9° 66° 23.2° 73.8° 23.8° 74.8° 20.5° 68.9° 14.5° 58.1° 9.1° 48.4° 4.1° 39.4°
降水量 45mm 65mm 112mm 129mm 150mm 274mm 253mm 172mm 220mm 121mm 69mm 34mm

临近城市