JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

太宰府 - 福冈  (福冈)

21 八月 (星期二) 22 八月 (星期三)
36° 97° 32° 89°
27° 81° 28° 82°
晴间多云 --% 阴,有小阵雨 60%
    最高气温 最低气温 降水概率
23 八月 (星期四) 多云 35° 95° 29° 84° 40%
24 八月 (星期五) 多云 32° 89° 27° 80° 40%
25 八月 (星期六) 多云 34° 93° 27° 80° 40%
26 八月 (星期天) 多云间晴 32° 89° 26° 78° 30%
27 八月 (星期一) 多云间晴 32° 89° 26° 78° 30%
28 八月 (星期二) 晴,有零星阵雨 34° 93° 25° 77° 40%
29 八月 (星期三) 晴,有零星阵雨 30° 86° 26° 78° 40%

月平均气象数据 (福冈 - ****)

太宰府 - 福冈

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 9.9° 49.8° 11.1° 52° 14.4° 57.9° 19.5° 67.1° 23.7° 74.7° 26.9° 80.4° 30.9° 87.6° 32.1° 89.8° 28.3° 82.9° 23.4° 74.1° 17.8° 64° 12.6° 54.7°
最低气温 3.5° 38.3° 4.1° 39.4° 6.7° 44.1° 11.2° 52.2° 15.6° 60.1° 19.9° 67.8° 24.3° 75.7° 25.0° 77° 21.3° 70.3° 15.4° 59.7° 10.2° 50.4° 5.6° 42.1°
降水量 68mm 72mm 113mm 117mm 143mm 255mm 278mm 172mm 178mm 74mm 85mm 60mm

临近城市