JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

太宰府 - 福冈  (福冈)

25 十月 (星期五) 26 十月 (星期六)
23° 73° 23° 73°
18° 64° 18° 64°
阴转晴 --% 晴间多云 10%
    最高气温 最低气温 降水概率
27 十月 (星期天) 晴间多云 23° 73° 17° 62° 10%
28 十月 (星期一) 晴间多云 23° 73° 16° 60° 10%
29 十月 (星期二) 多云间晴 24° 75° 16° 60° 20%
30 十月 (星期三) 多云间晴 24° 75° 16° 60° 20%
31 十月 (星期四) 晴间多云 22° 71° 12° 53° 30%
01 十一月 (星期五) 晴间多云 25° 77° 15° 59° 30%
02 十一月 (星期六) 晴,有零星阵雨 26° 78° 16° 60° 40%

月平均气象数据 (福冈 - ****)

太宰府 - 福冈

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 9.9° 49.8° 11.1° 52° 14.4° 57.9° 19.5° 67.1° 23.7° 74.7° 26.9° 80.4° 30.9° 87.6° 32.1° 89.8° 28.3° 82.9° 23.4° 74.1° 17.8° 64° 12.6° 54.7°
最低气温 3.5° 38.3° 4.1° 39.4° 6.7° 44.1° 11.2° 52.2° 15.6° 60.1° 19.9° 67.8° 24.3° 75.7° 25.0° 77° 21.3° 70.3° 15.4° 59.7° 10.2° 50.4° 5.6° 42.1°
降水量 68mm 72mm 113mm 117mm 143mm 255mm 278mm 172mm 178mm 74mm 85mm 60mm

临近城市