JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

直岛 - 高松  (香川)

18 一月 (星期一) 19 一月 (星期二)
44° 44°
32° 32°
晴转阴 --% 多云间晴 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
20 一月 (星期三) 晴间多云 44° -1° 31° 10%
21 一月 (星期四) 多云间晴 12° 53° 32° 20%
22 一月 (星期五) 多云间晴 13° 55° 41° 30%
23 一月 (星期六) 多云 13° 55° 41° 40%
24 一月 (星期天) 阴,有小阵雨 13° 55° 10° 50° 50%
25 一月 (星期一) 晴间多云 14° 57° 10° 50° 30%
26 一月 (星期二) 阴,有小阵雨 13° 55° 11° 51° 50%

月平均气象数据 (高松 - ****)

直岛 - 高松

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 9.4° 48.9° 10.1° 50.2° 13.4° 56.1° 19.5° 67.1° 24.1° 75.4° 27.3° 81.1° 31.2° 88.2° 32.4° 90.3° 28.4° 83.1° 22.8° 73° 17.2° 63° 12.1° 53.8°
最低气温 1.6° 34.9° 1.8° 35.2° 4.4° 39.9° 9.4° 48.9° 14.4° 57.9° 19.3° 66.7° 23.6° 74.5° 24.4° 75.9° 20.7° 69.3° 14.2° 57.6° 8.5° 47.3° 3.7° 38.7°
降水量 38mm 48mm 83mm 76mm 108mm 151mm 144mm 86mm 148mm 104mm 60mm 37mm

临近城市