JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

直岛 - 高松  (香川)

13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
36° 96° 36° 96°
27° 80° 27° 80°
--% 晴间多云 10%
    最高气温 最低气温 降水概率
15 八月 (星期六) 晴间多云 36° 96° 27° 80° 10%
16 八月 (星期天) 晴间多云 36° 96° 27° 80° 20%
17 八月 (星期一) 晴间多云 35° 95° 26° 78° 10%
18 八月 (星期二) 晴间多云 36° 96° 26° 78° 10%
19 八月 (星期三) 晴间多云 32° 89° 27° 80° 30%
20 八月 (星期四) 晴间多云 33° 91° 27° 80° 30%
21 八月 (星期五) 晴间多云 34° 93° 27° 80° 30%

月平均气象数据 (高松 - ****)

直岛 - 高松

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 9.4° 48.9° 10.1° 50.2° 13.4° 56.1° 19.5° 67.1° 24.1° 75.4° 27.3° 81.1° 31.2° 88.2° 32.4° 90.3° 28.4° 83.1° 22.8° 73° 17.2° 63° 12.1° 53.8°
最低气温 1.6° 34.9° 1.8° 35.2° 4.4° 39.9° 9.4° 48.9° 14.4° 57.9° 19.3° 66.7° 23.6° 74.5° 24.4° 75.9° 20.7° 69.3° 14.2° 57.6° 8.5° 47.3° 3.7° 38.7°
降水量 38mm 48mm 83mm 76mm 108mm 151mm 144mm 86mm 148mm 104mm 60mm 37mm

临近城市