JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

宫岛 - 广岛  (广岛)

13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
34° 93° 34° 93°
27° 80° 27° 80°
阴转间晴 --% 晴间多云 10%
    最高气温 最低气温 降水概率
15 八月 (星期六) 晴间多云 34° 93° 27° 80° 10%
16 八月 (星期天) 晴间多云 35° 95° 26° 78° 10%
17 八月 (星期一) 晴间多云 36° 96° 26° 78° 10%
18 八月 (星期二) 晴间多云 36° 96° 26° 78° 10%
19 八月 (星期三) 晴间多云 36° 96° 25° 77° 10%
20 八月 (星期四) 晴间多云 39° 102° 25° 77° 30%
21 八月 (星期五) 晴间多云 38° 100° 24° 75° 30%

月平均气象数据 (广岛 - ****)

宫岛 - 广岛

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 9.7° 49.5° 10.6° 51.1° 14.0° 57.2° 19.7° 67.5° 24.1° 75.4° 27.2° 81° 30.8° 87.4° 32.5° 90.5° 29.0° 84.2° 23.4° 74.1° 17.4° 63.3° 12.3° 54.1°
最低气温 1.7° 35.1° 2.1° 35.8° 4.8° 40.6° 9.9° 49.8° 14.7° 58.5° 19.4° 66.9° 23.8° 74.8° 24.8° 76.6° 20.8° 69.4° 14.2° 57.6° 8.5° 47.3° 3.7° 38.7°
降水量 45mm 67mm 124mm 142mm 178mm 247mm 259mm 111mm 170mm 88mm 68mm 41mm

临近城市