JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

轻井泽 - 松本  (长野)

21 八月 (星期二) 22 八月 (星期三)
32° 90° 34° 93°
21° 70° 22° 71°
阴转晴 --% 晴间多云 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
23 八月 (星期四) 多云 32° 89° 20° 68° 40%
24 八月 (星期五) 阴,有零星阵雨 30° 86° 23° 73° 60%
25 八月 (星期六) 多云 31° 87° 24° 75° 20%
26 八月 (星期天) 多云间晴 32° 89° 23° 73° 40%
27 八月 (星期一) 多云间晴 32° 89° 22° 71° 40%
28 八月 (星期二) 晴间多云 32° 89° 20° 68° 30%
29 八月 (星期三) 晴间多云 29° 84° 20° 68° 30%

月平均气象数据 (松本 - ****)

轻井泽 - 松本

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 5.0° 41° 6.0° 42.8° 10.5° 50.9° 17.8° 64° 22.9° 73.2° 26.0° 78.8° 29.4° 84.9° 31.1° 88° 25.7° 78.3° 19.3° 66.7° 13.6° 56.5° 8.0° 46.4°
最低气温 -5.2° 22.6° -4.8° 23.4° -1.5° 29.3° 4.1° 39.4° 9.9° 49.8° 14.9° 58.8° 19.2° 66.6° 20.2° 68.4° 15.9° 60.6° 8.4° 47.1° 2.1° 35.8° -2.7° 27.1°
降水量 36mm 44mm 80mm 75mm 100mm 126mm 138mm 92mm 156mm 102mm 55mm 28mm

临近城市