JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

富士山 - 河口湖  (山梨)

13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
30° 86° 30° 86°
21° 69° 21° 69°
多云间晴 --% 多云间晴 30%
    最高气温 最低气温 降水概率
15 八月 (星期六) 晴间多云 31° 87° 22° 71° 30%
16 八月 (星期天) 晴间多云 33° 91° 23° 73° 30%
17 八月 (星期一) 晴间多云 32° 89° 22° 71° 30%
18 八月 (星期二) 晴间多云 31° 87° 22° 71° 20%
19 八月 (星期三) 晴间多云 31° 87° 22° 71° 20%
20 八月 (星期四) 晴间多云 33° 91° 22° 71° 30%
21 八月 (星期五) 晴间多云 34° 93° 22° 71° 30%

月平均气象数据 (河口湖 - ****)

富士山 - 河口湖

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 5.3° 41.5° 6.1° 43° 9.7° 49.5° 15.9° 60.6° 19.9° 67.8° 22.6° 72.7° 26.5° 79.7° 27.6° 81.7° 23.3° 73.9° 17.8° 64° 13.3° 55.9° 8.4° 47.1°
最低气温 -6.2° 20.8° -5.2° 22.6° -1.7° 28.9° 3.3° 37.9° 8.5° 47.3° 13.2° 55.8° 17.5° 63.5° 18.0° 64.4° 14.6° 58.3° 7.9° 46.2° 1.7° 35.1° -3.4° 25.9°
降水量 55mm 57mm 102mm 105mm 124mm 162mm 163mm 250mm 253mm 177mm 79mm 42mm

临近城市