JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

富良野 - 旭川  (北海道)

18 一月 (星期一) 19 一月 (星期二)
-5° 23° -5° 23°
-13° -13°
阴,有小雪 --% 强风雪 70%
    最高气温 最低气温 降水概率
20 一月 (星期三) 阴,有零星阵雪 -5° 23° -13° 50%
21 一月 (星期四) 阴,有零星阵雪 -2° 29° -8° 18° 50%
22 一月 (星期五) 阴,有零星阵雪 -5° 23° -11° 13° 50%
23 一月 (星期六) 多云 -4° 25° -13° 30%
24 一月 (星期天) 晴间多云 33° -11° 13° 30%
25 一月 (星期一) 晴间多云 35° -12° 11° 30%
26 一月 (星期二) 晴间多云 35° -6° 22° 30%

月平均气象数据 (旭川 - ****)

富良野 - 旭川

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 -3.5° 25.7° -2.1° 28.2° 2.6° 36.7° 11.7° 53.1° 17.7° 63.9° 22.9° 73.2° 25.8° 78.4° 26.3° 79.3° 21.6° 70.9° 14.8° 58.6° 5.8° 42.4° -0.8° 30.6°
最低气温 -12.3° 9.9° -12.7° 9.1° -6.3° 20.7° 0.0° 32° 5.4° 41.7° 11.6° 52.9° 15.9° 60.6° 16.8° 62.2° 11.2° 52.2° 3.9° 39° -2.0° 28.4° -7.9° 17.8°
降水量 70mm 51mm 54mm 48mm 65mm 64mm 109mm 134mm 131mm 104mm 117mm 97mm

临近城市