JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

久米岛  (冲绳)

21 一月 (星期四) 22 一月 (星期五)
23° 73° 23° 73°
20° 68° 20° 68°
--% 阴,有小阵雨 70%
    最高气温 最低气温 降水概率
23 一月 (星期六) 阵雨 23° 73° 19° 66° 80%
24 一月 (星期天) 多云 20° 68° 17° 62° 30%
25 一月 (星期一) 晴间多云 22° 71° 16° 60° 10%
26 一月 (星期二) 晴间多云 23° 73° 17° 62° 10%
27 一月 (星期三) 多云 20° 68° 16° 60° 30%
28 一月 (星期四) 阴,有零星阵雨 21° 69° 16° 60° 50%
29 一月 (星期五) 阴,有零星阵雨 16° 60° 15° 59° 50%

月平均气象数据 (久米岛 - ****)

久米岛

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 19.2° 66.6° 19.6° 67.3° 21.6° 70.9° 24.1° 75.4° 26.7° 80.1° 29.3° 84.7° 31.7° 89.1° 31.5° 88.7° 30.2° 86.4° 27.6° 81.7° 24.4° 75.9° 21.0° 69.8°
最低气温 14.1° 57.4° 14.5° 58.1° 16.2° 61.2° 18.9° 66° 21.6° 70.9° 24.7° 76.5° 26.5° 79.7° 26.1° 79° 24.9° 76.8° 22.8° 73° 19.8° 67.6° 16.1° 61°
降水量 139mm 145mm 202mm 195mm 265mm 264mm 119mm 182mm 218mm 138mm 123mm 122mm

临近城市