JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

都城  (宫崎)

23 九月 (星期三) 24 九月 (星期四)
30° 86° 30° 86°
21° 69° 21° 69°
--% 多云 30%
    最高气温 最低气温 降水概率
25 九月 (星期五) 阴转晴 28° 82° 21° 69° 20%
26 九月 (星期六) 晴间多云 26° 78° 18° 64° 10%
27 九月 (星期天) 晴间多云 26° 78° 16° 60° 10%
28 九月 (星期一) 多云间晴 26° 78° 15° 59° 20%
29 九月 (星期二) 晴间多云 26° 78° 15° 59° 10%
30 九月 (星期三) 晴间多云 28° 82° 15° 59° 30%
01 十月 (星期四) 晴间多云 29° 84° 17° 62° 30%

月平均气象数据 (都城 - ****)

都城

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 11.8° 53.2° 13.3° 55.9° 16.4° 61.5° 21.3° 70.3° 25.0° 77° 27.1° 80.8° 31.3° 88.3° 31.7° 89.1° 29.0° 84.2° 24.4° 75.9° 19.1° 66.4° 14.2° 57.6°
最低气温 0.6° 33.1° 2.1° 35.8° 5.5° 41.9° 10.0° 50° 14.6° 58.3° 19.0° 66.2° 23.0° 73.4° 23.0° 73.4° 20.1° 68.2° 13.8° 56.8° 7.8° 46° 2.3° 36.1°
降水量 62mm 101mm 178mm 201mm 219mm 448mm 372mm 340mm 289mm 115mm 82mm 59mm

临近城市