JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

宫崎  (宫崎)

23 九月 (星期三) 24 九月 (星期四)
30° 86° 30° 86°
21° 69° 21° 69°
--% 多云 30%
    最高气温 最低气温 降水概率
25 九月 (星期五) 阴转晴 29° 84° 21° 69° 20%
26 九月 (星期六) 晴间多云 27° 80° 19° 66° 10%
27 九月 (星期天) 晴间多云 27° 80° 17° 62° 10%
28 九月 (星期一) 多云间晴 27° 80° 16° 60° 20%
29 九月 (星期二) 晴间多云 27° 80° 16° 60° 10%
30 九月 (星期三) 晴间多云 26° 78° 20° 68° 30%
01 十月 (星期四) 晴间多云 27° 80° 21° 69° 30%

月平均气象数据 (宫崎 - ****)

宫崎

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 12.7° 54.9° 13.8° 56.8° 16.7° 62.1° 20.7° 69.3° 24.1° 75.4° 26.8° 80.2° 31.4° 88.5° 31.0° 87.8° 28.1° 82.6° 24.3° 75.7° 19.5° 67.1° 15.1° 59.2°
最低气温 2.6° 36.7° 3.4° 38.1° 7.2° 45° 11.5° 52.7° 15.9° 60.6° 19.7° 67.5° 23.9° 75° 24.1° 75.4° 21.1° 70° 15.1° 59.2° 9.6° 49.3° 4.7° 40.5°
降水量 64mm 91mm 182mm 213mm 239mm 429mm 309mm 290mm 355mm 182mm 95mm 60mm

临近城市