JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

人吉  (熊本)

23 九月 (星期三) 24 九月 (星期四)
29° 84° 29° 84°
20° 68° 20° 68°
--% 多云 40%
    最高气温 最低气温 降水概率
25 九月 (星期五) 多云 26° 78° 19° 66° 40%
26 九月 (星期六) 晴间多云 26° 78° 17° 62° 10%
27 九月 (星期天) 晴间多云 27° 80° 15° 59° 10%
28 九月 (星期一) 晴间多云 27° 80° 14° 57° 10%
29 九月 (星期二) 晴间多云 28° 82° 13° 55° 10%
30 九月 (星期三) 晴间多云 28° 82° 15° 59° 30%
01 十月 (星期四) 晴间多云 28° 82° 17° 62° 30%

月平均气象数据 (人吉 - ****)

人吉

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 10.0° 50° 12.0° 53.6° 15.6° 60.1° 21.0° 69.8° 25.0° 77° 27.4° 81.3° 31.1° 88° 31.9° 89.4° 29.0° 84.2° 23.9° 75° 17.8° 64° 12.1° 53.8°
最低气温 -0.1° 31.8° 1.0° 33.8° 4.4° 39.9° 8.8° 47.8° 13.4° 56.1° 18.2° 64.8° 22.1° 71.8° 22.4° 72.3° 19.2° 66.6° 12.6° 54.7° 6.8° 44.2° 1.5° 34.7°
降水量 74mm 103mm 177mm 187mm 231mm 475mm 471mm 211mm 213mm 93mm 88mm 68mm

临近城市