JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

牛深  (熊本)

23 九月 (星期三) 24 九月 (星期四)
28° 82° 28° 82°
21° 69° 21° 69°
--% 多云 40%
    最高气温 最低气温 降水概率
25 九月 (星期五) 多云 25° 77° 21° 69° 40%
26 九月 (星期六) 晴间多云 27° 80° 18° 64° 10%
27 九月 (星期天) 晴间多云 28° 82° 16° 60° 10%
28 九月 (星期一) 晴间多云 28° 82° 15° 59° 10%
29 九月 (星期二) 晴间多云 29° 84° 14° 57° 10%
30 九月 (星期三) 晴间多云 27° 80° 16° 60° 30%
01 十月 (星期四) 晴间多云 27° 80° 18° 64° 30%

月平均气象数据 (牛深 - ****)

牛深

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 11.6° 52.9° 12.8° 55° 15.7° 60.3° 20.2° 68.4° 23.8° 74.8° 26.5° 79.7° 30.3° 86.5° 32.0° 89.6° 29.3° 84.7° 24.7° 76.5° 19.3° 66.7° 14.1° 57.4°
最低气温 5.3° 41.5° 5.9° 42.6° 8.5° 47.3° 12.5° 54.5° 16.4° 61.5° 20.3° 68.5° 24.2° 75.6° 25.2° 77.4° 22.6° 72.7° 17.6° 63.7° 12.5° 54.5° 7.6° 45.7°
降水量 81mm 91mm 143mm 160mm 188mm 347mm 310mm 196mm 195mm 82mm 97mm 84mm

临近城市