JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

熊本  (熊本)

23 九月 (星期三) 24 九月 (星期四)
28° 82° 28° 82°
21° 69° 21° 69°
--% 多云 40%
    最高气温 最低气温 降水概率
25 九月 (星期五) 多云 26° 78° 19° 66° 40%
26 九月 (星期六) 晴间多云 27° 80° 18° 64° 10%
27 九月 (星期天) 晴间多云 28° 82° 16° 60° 10%
28 九月 (星期一) 晴间多云 28° 82° 15° 59° 10%
29 九月 (星期二) 晴间多云 29° 84° 14° 57° 10%
30 九月 (星期三) 晴间多云 29° 84° 16° 60° 30%
01 十月 (星期四) 晴间多云 29° 84° 17° 62° 30%

月平均气象数据 (熊本 - ****)

熊本

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 10.5° 50.9° 12.1° 53.8° 15.7° 60.3° 21.3° 70.3° 25.6° 78.1° 28.2° 82.8° 31.7° 89.1° 33.2° 91.8° 29.9° 85.8° 24.6° 76.3° 18.5° 65.3° 13.0° 55.4°
最低气温 1.2° 34.2° 2.3° 36.1° 5.6° 42.1° 10.3° 50.5° 15.2° 59.4° 19.8° 67.6° 24.0° 75.2° 24.4° 75.9° 20.8° 69.4° 14.2° 57.6° 8.3° 46.9° 3.1° 37.6°
降水量 60mm 83mm 138mm 146mm 196mm 405mm 401mm 174mm 170mm 79mm 81mm 54mm

临近城市