JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

佐贺  (佐贺)

23 九月 (星期三) 24 九月 (星期四)
26° 78° 26° 78°
21° 69° 21° 69°
--% 多云 40%
    最高气温 最低气温 降水概率
25 九月 (星期五) 多云 26° 78° 20° 68° 40%
26 九月 (星期六) 晴间多云 26° 78° 19° 66° 10%
27 九月 (星期天) 晴间多云 27° 80° 16° 60° 10%
28 九月 (星期一) 晴间多云 28° 82° 15° 59° 10%
29 九月 (星期二) 晴间多云 28° 82° 15° 59° 10%
30 九月 (星期三) 晴间多云 27° 80° 17° 62° 30%
01 十月 (星期四) 晴间多云 26° 78° 17° 62° 30%

月平均气象数据 (佐贺 - ****)

佐贺

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 9.8° 49.6° 11.4° 52.5° 14.6° 58.3° 20.4° 68.7° 25.1° 77.2° 28.0° 82.4° 31.5° 88.7° 32.5° 90.5° 29.1° 84.4° 23.9° 75° 17.8° 64° 12.3° 54.1°
最低气温 1.3° 34.3° 2.3° 36.1° 5.3° 41.5° 9.8° 49.6° 14.7° 58.5° 19.6° 67.3° 23.6° 74.5° 24.1° 75.4° 20.2° 68.4° 13.9° 57° 8.3° 46.9° 3.1° 37.6°
降水量 57mm 78mm 129mm 156mm 198mm 339mm 339mm 197mm 180mm 76mm 76mm 48mm

临近城市