JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

福江  (长崎)

21 十月 (星期天) 22 十月 (星期一)
22° 72° 24° 75°
13° 55° 12° 53°
--% 晴间多云 10%
    最高气温 最低气温 降水概率
23 十月 (星期二) 多云 24° 75° 16° 60° 40%
24 十月 (星期三) 阴,有零星阵雨 23° 73° 17° 62° 50%
25 十月 (星期四) 晴间多云 25° 77° 16° 60° 10%
26 十月 (星期五) 多云间晴 24° 75° 16° 60° 20%
27 十月 (星期六) 多云 21° 69° 17° 62° 40%
28 十月 (星期天) 晴,有零星阵雨 20° 68° 18° 64° 40%
29 十月 (星期一) 晴,有零星阵雨 21° 69° 19° 66° 40%

月平均气象数据 (福江 - ****)

福江

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 10.6° 51.1° 11.5° 52.7° 14.4° 57.9° 18.8° 65.8° 22.7° 72.9° 25.6° 78.1° 29.3° 84.7° 30.6° 87.1° 27.7° 81.9° 23.2° 73.8° 18.2° 64.8° 13.3° 55.9°
最低气温 3.9° 39° 4.2° 39.6° 6.5° 43.7° 10.3° 50.5° 14.5° 58.1° 18.7° 65.7° 23.4° 74.1° 24.0° 75.2° 20.7° 69.3° 15.3° 59.5° 10.2° 50.4° 5.7° 42.3°
降水量 99mm 106mm 184mm 237mm 244mm 318mm 314mm 235mm 285mm 109mm 120mm 87mm

临近城市