JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

严原  (长崎)

10 三月 (星期三) 11 三月 (星期四)
16° 60° 16° 60°
10° 50° 10° 50°
--% 阴,有零星阵雨 50%
    最高气温 最低气温 降水概率
12 三月 (星期五) 阴,有零星阵雨 14° 57° 48° 50%
13 三月 (星期六) 多云间晴 14° 57° 48° 20%
14 三月 (星期天) 晴间多云 15° 59° 44° 10%
15 三月 (星期一) 晴间多云 17° 62° 46° 20%
16 三月 (星期二) 阴,有零星阵雨 15° 59° 10° 50° 50%
17 三月 (星期三) 晴间多云 12° 53° 48° 30%
18 三月 (星期四) 晴间多云 14° 57° 48° 30%

月平均气象数据 (严原 - ****)

严原

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 8.9° 48° 10.2° 50.4° 13.0° 55.4° 17.8° 64° 21.5° 70.7° 24.3° 75.7° 27.8° 82° 29.5° 85.1° 26.3° 79.3° 22.0° 71.6° 16.8° 62.2° 11.6° 52.9°
最低气温 2.2° 36° 3.1° 37.6° 6.1° 43° 10.0° 50° 14.0° 57.2° 18.0° 64.4° 22.9° 73.2° 23.8° 74.8° 20.5° 68.9° 14.9° 58.8° 9.3° 48.7° 4.4° 39.9°
降水量 77mm 93mm 159mm 193mm 232mm 332mm 367mm 302mm 235mm 98mm 94mm 53mm

临近城市