JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

佐世保  (长崎)

22 八月 (星期三) 23 八月 (星期四)
34° 93° 33° 91°
28° 82° 28° 82°
阴,有小阵雨 --% 多云 40%
    最高气温 最低气温 降水概率
24 八月 (星期五) 多云 31° 87° 26° 78° 40%
25 八月 (星期六) 多云 33° 91° 27° 80° 40%
26 八月 (星期天) 多云间晴 32° 89° 27° 80° 30%
27 八月 (星期一) 多云间晴 33° 91° 27° 80° 30%
28 八月 (星期二) 晴,有零星阵雨 30° 86° 24° 75° 40%
29 八月 (星期三) 晴,有零星阵雨 29° 84° 25° 77° 40%
30 八月 (星期四) 阴,有零星阵雨 27° 80° 26° 78° 50%

月平均气象数据 (佐世保 - ****)

佐世保

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 10.2° 50.4° 11.4° 52.5° 14.8° 58.6° 19.5° 67.1° 23.4° 74.1° 26.4° 79.5° 30.0° 86° 31.6° 88.9° 28.5° 83.3° 23.7° 74.7° 18.2° 64.8° 12.9° 55.2°
最低气温 3.2° 37.8° 3.9° 39° 7.0° 44.6° 11.1° 52° 15.4° 59.7° 19.6° 67.3° 24.1° 75.4° 24.9° 76.8° 21.4° 70.5° 15.9° 60.6° 10.0° 50° 5.5° 41.9°
降水量 68mm 84mm 132mm 155mm 191mm 325mm 348mm 206mm 202mm 87mm 93mm 59mm

临近城市