JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

佐世保  (长崎)

11 十二月 (星期二) 12 十二月 (星期三)
11° 52° 13° 55°
45° 46°
阵雨 --% 多云 30%
    最高气温 最低气温 降水概率
13 十二月 (星期四) 多云间晴 11° 51° 41° 30%
14 十二月 (星期五) 晴间多云 12° 53° 44° 20%
15 十二月 (星期六) 晴间多云 14° 57° 44° 10%
16 十二月 (星期天) 阴,有零星阵雨 15° 59° 48° 50%
17 十二月 (星期一) 多云间晴 14° 57° 48° 30%
18 十二月 (星期二) 阴,有小阵雨 12° 53° 44° 50%
19 十二月 (星期三) 阴,有小阵雨 16° 60° 11° 51° 50%

月平均气象数据 (佐世保 - ****)

佐世保

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 10.2° 50.4° 11.4° 52.5° 14.8° 58.6° 19.5° 67.1° 23.4° 74.1° 26.4° 79.5° 30.0° 86° 31.6° 88.9° 28.5° 83.3° 23.7° 74.7° 18.2° 64.8° 12.9° 55.2°
最低气温 3.2° 37.8° 3.9° 39° 7.0° 44.6° 11.1° 52° 15.4° 59.7° 19.6° 67.3° 24.1° 75.4° 24.9° 76.8° 21.4° 70.5° 15.9° 60.6° 10.0° 50° 5.5° 41.9°
降水量 68mm 84mm 132mm 155mm 191mm 325mm 348mm 206mm 202mm 87mm 93mm 59mm

临近城市

今日 (日本时间)

10 十二月

温度单位设置:

旅游景点: