JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

长崎  (长崎)

21 一月 (星期一) 22 一月 (星期二)
10° 50° 10° 50°
41° 41°
晴间多云 --% 多云 30%
    最高气温 最低气温 降水概率
23 一月 (星期三) 多云间晴 12° 53° 44° 30%
24 一月 (星期四) 多云间晴 11° 51° 39° 20%
25 一月 (星期五) 多云间晴 10° 50° 41° 20%
26 一月 (星期六) 多云 10° 50° 41° 30%
27 一月 (星期天) 多云 48° 39° 30%
28 一月 (星期一) 晴间多云 11° 51° 39° 30%
29 一月 (星期二) 晴间多云 13° 55° 41° 30%

月平均气象数据 (长崎 - ****)

长崎

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 10.4° 50.7° 11.7° 53.1° 14.8° 58.6° 19.7° 67.5° 23.5° 74.3° 26.4° 79.5° 30.1° 86.2° 31.7° 89.1° 28.6° 83.5° 23.8° 74.8° 18.3° 64.9° 13.1° 55.6°
最低气温 3.8° 38.8° 4.4° 39.9° 7.3° 45.1° 11.6° 52.9° 15.8° 60.4° 20.0° 68° 24.3° 75.7° 25.1° 77.2° 21.8° 71.2° 16.1° 61° 10.8° 51.4° 5.9° 42.6°
降水量 64mm 86mm 132mm 151mm 179mm 315mm 314mm 195mm 189mm 86mm 86mm 61mm

临近城市