JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

久留米  (福冈)

23 九月 (星期三) 24 九月 (星期四)
25° 77° 25° 77°
21° 69° 21° 69°
--% 阴,有零星阵雨 80%
    最高气温 最低气温 降水概率
25 九月 (星期五) 多云 25° 77° 19° 66° 40%
26 九月 (星期六) 晴间多云 24° 75° 19° 66° 10%
27 九月 (星期天) 晴间多云 26° 78° 17° 62° 10%
28 九月 (星期一) 晴间多云 26° 78° 16° 60° 10%
29 九月 (星期二) 晴间多云 26° 78° 16° 60° 10%
30 九月 (星期三) 晴间多云 27° 80° 16° 60° 30%
01 十月 (星期四) 晴间多云 27° 80° 16° 60° 30%

月平均气象数据 (久留米 - ****)

久留米

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 9.8° 49.6° 11.3° 52.3° 14.8° 58.6° 20.7° 69.3° 25.3° 77.5° 28.1° 82.6° 31.5° 88.7° 32.8° 91° 28.9° 84° 23.7° 74.7° 17.7° 63.9° 12.3° 54.1°
最低气温 1.2° 34.2° 2.1° 35.8° 5.1° 41.2° 9.7° 49.5° 14.5° 58.1° 19.3° 66.7° 23.6° 74.5° 24.1° 75.4° 20.4° 68.7° 14.0° 57.2° 8.2° 46.8° 3.1° 37.6°
降水量 56mm 79mm 133mm 153mm 194mm 340mm 329mm 190mm 167mm 78mm 78mm 48mm

临近城市