JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

北九州  (福冈)

21 一月 (星期四) 22 一月 (星期五)
16° 60° 16° 60°
12° 53° 12° 53°
--% 阴,有小阵雨 80%
    最高气温 最低气温 降水概率
23 一月 (星期六) 阴,有零星阵雨 16° 60° 10° 50° 70%
24 一月 (星期天) 雨转阴 13° 55° 46° 70%
25 一月 (星期一) 晴间多云 15° 59° 42° 20%
26 一月 (星期二) 阴,有零星阵雨 14° 57° 44° 50%
27 一月 (星期三) 多云 13° 55° 44° 30%
28 一月 (星期四) 阴,有零星阵雨 12° 53° 46° 50%
29 一月 (星期五) 晴间多云 46° 35° 30%

月平均气象数据 (北九州 - ****)

北九州

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 9.4° 48.9° 10.5° 50.9° 13.7° 56.7° 19.2° 66.6° 23.6° 74.5° 26.8° 80.2° 30.5° 86.9° 31.6° 88.9° 27.9° 82.2° 22.9° 73.2° 17.4° 63.3° 12.2° 54°
最低气温 2.4° 36.3° 2.8° 37° 5.4° 41.7° 9.8° 49.6° 14.3° 57.7° 18.7° 65.7° 23.2° 73.8° 24.1° 75.4° 20.2° 68.4° 14.0° 57.2° 8.8° 47.8° 4.4° 39.9°
降水量 83mm 82mm 126mm 127mm 156mm 268mm 300mm 169mm 187mm 75mm 89mm 68mm

临近城市